Buikklachten

Bijna 1 op de 4 Nederlanders kampt met maag-, lever-, of darmklachten. Het merendeel van hen – zo’n 60% - is vrouw. In onze osteopathiepraktijk zien we veel patiënten met chronische buikklachten. Het gaat vaak om buikklachten die met (alleen) reguliere behandelingen niet over gaan en leiden tot veel ongemak. Een behandeling bij de osteopaat kan verlichting geven.

Veelvoorkomende buikklachten:

 1. PDS/IBS (Prikkelbare Darm Syndroom/ Irritable Bowl Syndrome)

Het prikkelbare darmsyndroom (ook wel Irritable Bowl Syndrome of spastische darmen genoemd) is de meest voorkomende chronische darmstoornis. Zo'n 10% van de Nederlandse bevolking lijdt eraan, het merendeel van hen is vrouw. PDS is geen ziekte, maar een aandoening. De arts stelt de diagnose wanneer andere darmstoornissen zijn uitgesloten. Patiënten kunnen last hebben van diarree, obstipatie, een opgeblazen gevoel, buikkrampen en vermoeidheid. Er bestaat geen eenduidige behandeling tegen PDS, maar sommige patiënten geven aan baat te hebben bij medicijnen, het mijden van bepaalde voedingswaren of leefstijladvies. Er lijkt ook een verband te zijn tussen PDS en migraine.

Veel PDS-patiënten hebben baat bij osteopathie.

 1. Obstipatie (verstopping)

We spreken van obstipatie (of constipatie) als je minder dan drie keer per week naar de wc kunt gaan. Je voelt je opgeblazen, kunt buikpijn krijgen, misselijk worden en je eetlust verliezen. Iedereen heeft er wel eens last van (op vakantie bijvoorbeeld of in tijden van stress), maar als het vaker voorkomt, kan er meer aan de hand zijn. Laxeermiddelen bieden een snelle oplossing, maar doen niets aan de achterliggende oorzaak. Obstipatie komt het vaakst voor bij zwangere vrouwen, ouderen en jonge kinderen.

Mogelijke oorzaken van obstipatie zijn:

 • te weinig lichaamsbeweging
 • te weinig vocht of vezels in de voeding
 • slikken van ijzerpreparaten, morfine-achtige pijnstillers of bepaalde kalmeringsmiddelen
 • te traag werkende schildklier, de ziekte van Parkinson, een tumor in de darmen
 • psychische factoren als stress
 • Ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa

Naast voedings- en leefstijlwijzigingen kan een behandeling bij de osteopaat helpen bij het oplossen van constipatie.

 1. Diarree (buikloop)

Bij diarree is er sprake van dunne en waterige ontlasting die niet op te houden is. Meestal is diarree onschuldig en zijn de klachten na een paar dagen verdwenen. Buikloop wordt meestal veroorzaakt door een virus of een bacterie. Mensen die er regelmatig last van hebben, kunnen lijden aan de Ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa, PDS, of een voedselintolerantie- of allergie. Voor hen kan diarree levensbepalend zijn en leiden tot sociale problemen. Er moet bijvoorbeeld altijd een toilet in de buurt zijn, om 'ongelukjes' te voorkomen. Ook spontaan uit eten in een restaurant kan lastig zijn. Zij weten immers nooit hoe hun darmen gaan reageren. Dat is heel vervelend. Bij chronische diarree is behandeling door een osteopaat heilzaam. Maar ook kort na de acute fase kan een behandeling zinvol zijn, omdat een osteopaat nagaat of de organen nog soepel bewegen ten opzichte van elkaar. Zo kunnen toekomstige klachten worden voorkomen en sneller herstel van het orgaan(slijmvlies) plaatsvinden.

 1. Brandend maagzuur (reflux)

Iedereen heeft wel eens brandend maagzuur. Bijvoorbeeld na een zware maaltijd (de kerstdiners zijn berucht) of als je vooroverbuigt. Wat je voelt is het terugstromen van zure maaginhoud in de slokdarm. Sommige mensen hebben er echter iedere dag last van. In ernstiger gevallen stroomt het maagzuur terug tot in de mond.

Oorzaken van brandend maagzuur zijn:

 • een breukje in het middenrif
 • te veel druk op de buik (door overgewicht, zwangerschap of verstopping)
 • een luie maag
 • bepaalde voedingswaren, zoals koffie, alcohol, scherpe pepers, chocolade en zuur vruchtensap
 • veelvuldig braken (bv. bij boulimia)

Het maagzuur kan op termijn de slokdarm beschadigen en uiteindelijk leiden tot een licht verhoogde kans op slokdarmkanker. Daarom is het belangrijk om niet te lang rond te blijven lopen met maagzuurklachten.

 1. Ziekte van Crohn

De Ziekte van Crohn is een chronische darmontstekingsziekte, die mild kan verlopen of zeer ernstig. Het is – net als Colitis Ulcerosa – een Inflammatory Bowel Disease (IBD), die niet te genezen is, maar wel te behandelen. De ziekte kenmerkt zich door rustige periodes met weinig ontstekingen die worden afgewisseld met periodes van veel klachten. Patiënten hebben veelal last van diarree met bloed en slijm, buikpijn, vermoeidheid en misselijkheid. Crohn wordt behandeld met medicijnen en soms een operatie (het geïnfecteerde gedeelte van het maag-darm-kanaal wordt dan weggesneden, soms is een stoma noodzakelijk). De ontstekingen kunnen leiden tot inwendige verklevingen en fistels, die op hun beurt weer voor nieuwe (pijn)klachten kunnen zorgen.

Een deel van de patiënten heeft bovendien last van gewrichtsklachten: pijnlijke zwellingen aan bijvoorbeeld knieën, ellebogen, enkels en polsen.

De Ziekte van Crohn is een auto-immuun-ziekte waarvan de precieze oorzaak niet bekend is. Erfelijkheid speelt waarschijnlijk wel een rol. De ziekte verloopt vaak erger bij mensen die roken.

 1. Colitis Ulcerosa

Net als de Ziekte van Crohn is Colitis Ulcerosa een Inflammatory Bowel Disease en een auto-immuun-ziekte, waarbij het lichaam zichzelf aanvalt. Beide ziekten zijn niet te genezen, maar worden behandeld met medicatie en operaties. Anders dan bij Crohn ontstaan bij Colitis Ulcerosa de ontstekingen (zweren) alleen in de dikke darm. Patiënten hebben vaak last van buikpijn, een opgeblazen buik, koorts, bloederige of slijmerige diarree, misselijkheid en vermoeidheid.

Net als bij Crohn is niet duidelijk wat de oorzaak is van Colitis Ulcerosa. Waarschijnlijk spelen erfelijkheid, stress, een slecht voedingspatroon en een afwijkende bacteriesamenstelling in de darmen, een rol. Roken verergert de klachten.

Hoe helpt osteopathie bij buikklachten?

De osteopaat ziet het lichaam als eenheid: niet alleen lichaam en geest zijn één, ook alle organen en structuren(o.a bloedvaten, zenuwen, lymfevaten, gewrichten en spieren) in het lichaam hebben invloed op elkaar. Daarom zal de osteopaat je bij de intake vragen stellen over voeding, eerdere lichamelijke problemen, en eventuele psychische klachten. De osteopaat onderzoekt vervolgens het gehele lichaam om te zien waar de belemmering van de klacht ligt, niet alleen de plek waar de klachten zich uiten. Hij krijgt zo een compleet beeld van jou, niet alleen als patiënt met een klacht, maar als mens.

Tijdens het lichamelijk onderzoek stelt de osteopaat vast of er beperkingen in het lichaam aanwezig zijn die het herstelproces van het lichaam belemmeren, of misschien zelfs oorzaak zijn van de klachten. Buikklachten kunnen naast de fysiologie van het orgaan(visceraal systeem) zelf ook worden veroorzaakt door beperkingen aan het bewegingsapparaat, dus door blokkades in het parientaal systeem( gewrichten) of craniaal sacraal systeem.

Een goed functionerend spijsverteringssysteem is niet alleen afhankelijk van een soepel bewegingsapparaat, maar ook van een goede beweeglijkheid van maag, lever en darmen, een goede doorbloeding, een goed functionerend zenuwstelsel en de juiste voeding. Soms kan een bepaald deel van de darm niet goed bewegen door spanningen of verklevingen (na operaties of ontstekingen bijvoorbeeld). Hierdoor raakt de doorbloeding verstoord en wordt de functie belemmerd.

Als osteopaat gaan we op zoek naar beperkingen in de beweeglijkheid van de organen en omliggende structuren. Met zachte handgrepen pakken we blokkades aan, zodat de beweeglijkheid terug kan keren en het orgaan weer zijn functies kan uitoefenen. Denk daarbij aan het verwerken van voedingsstoffen, het afvoeren van vocht, het reguleren van hormonen en het doorbloeden van het orgaan zelf. Je lichaam gaat na de behandeling zelf aan de slag met herstel.

Samenwerking met andere behandelaren

Bij Osteopathie de Ridder geloven we in samenwerking met de reguliere geneeskunde. Wij zullen een patiënt dus nooit adviseren te stoppen met medicatie die door een specialist is voorgeschreven. Onze behandeling is complementair, dus aanvullend. Ook werken wij graag samen met psychologen, diëtisten, fysiotherapeuten, huisartsen en andere behandelaars. Voor de aanpak van chronische buikklachten is een multidisciplinaire behandeling vaak het meest effectief, zo is onze ervaring.

Last van chronische buikklachten? Neem contact op met onze praktijk voor een consult of meer informatie.